مخازن تحت فشار

متن عنوان ثانویه دلخواه برای برگه ها

مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

 
  • طراحی بر حسب استاندارد ASME
  • نرم افزار طراحی PV-ELITE
  • از حجم ۳۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰ لیتر
  • ساخت مخازن بصورت افقی و عمودی
research paper writer