مقالات

مقالات در زمینه تولید مبدل ها و خنک کننده ها و گرم کننده ها

دستگاه سختي گير

دستگاه سختي گير

مفهوم سختي آب (Hardness): به بخشي از مواد و فلزات محلول در آب گويند كه ماهيت رسوبي دارند واز تركيبات آهن، منگنز، استرانسيم، آلومينيوم و به خصوص كلسيم و منيزيم بوجود مي‌‌آيند كه ۴ مواد اول داراي نسبت بسيار كمتري در آب مي‌‌باشند. بنابراين براي تمام مقاصد عملي مي‌‌توان سختي كل را برابر با مجموع […]

ادامه مطلب

The Confidential Secrets of Pro Clip Art Revealed

The Confidential Secrets of Pro Clip Art Revealed The Fundamentals of Pro Clip Art Revealed Until these problems are solved however, your very best alternative is to prevent this program. “When you work in professional sports you’re always searching for creative thoughts to supply your team an benefit. Kudos for trying to reach a photo […]

ادامه مطلب